Czym zajmuje się SZFŚS?

Scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony został na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i umowy z dnia 22 grudnia 2021 roku podpisanej przez DBFO- Targówek m. st. Warszawy i 45 placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Dzielnicy Targówek.
Na podstawie zawartej umowy administratorem wspólnej działalności socjalnej jest DBFO – Targówek m. st. Warszawy.
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników DBFO – Targówek m. st. Warszawy oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Targówek. 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wpływa bardzo dużo wniosków o pożyczkę, w związku z tym termin oczekiwania na jej przyznanie jest wydłużony.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 

Numer rachunku bankowego:

konto bankowe Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych DBFO – Targówek m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Stojanowska 12/14:

CITIBANK HANDLOWY

50 1030 1508 0000 0005 5028 7056

Tytuł wpłaty: spłata pożyczki mieszkaniowej z SZFŚS - …………..(imię i nazwisko, placówka)

 

 

W "Plikach do pobrania" poniżej znajdują się wszystkie istotne dokumenty: Regulamin SZFŚS oraz Procedury SZFŚS. 

Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące zbierania, przechowywania i administrowania danymi osobowymi znajdują się pod tym linkiem.