Czym zajmuje się SZFŚS?

Scentralizowany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony został na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i umowy z dnia 22 grudnia 2021 roku podpisanej przez DBFO- Targówek m. st. Warszawy i 45 placówki oświatowo-wychowawcze z terenu Dzielnicy Targówek.
Na podstawie zawartej umowy administratorem wspólnej działalności socjalnej jest DBFO – Targówek m. st. Warszawy.
W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników DBFO – Targówek m. st. Warszawy oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych Dzielnicy Targówek. 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do Komisji Socjalnej Scentralizowanego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wpływa bardzo dużo wniosków o pożyczkę, w związku z tym termin oczekiwania na jej przyznanie jest wydłużony.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

W "Plikach do pobrania" poniżej znajdują się wszystkie istotne dokumenty: Regulamin SZFŚS oraz Procedury SZFŚS. 

Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące zbierania, przechowywania i administrowania danymi osobowymi znajdują się pod tym linkiem.