Ze względu na przyjęte standardy, DBFO - Targówek do ogłaszania aktualnych przetargów i zapytań ofertowych oraz do informowania o ich wynikach wykorzystuje portal eZamawiający.pl

>Tutaj znajduje się link do portalu<

 

Plany postępowań i aktualizacje planów postępowań dostępne w plikach do pobrania.