Ze względu na przyjęte standardy, DBFO - Targówek do ogłaszania aktualnych przetargów i zapytań ofertowych oraz do informowania o ich wynikach wykorzystuje portal eZamawiający.pl

>Tutaj znajduje się link do portalu<