Dyrektor biura

  • Renata Gąsior

Główny księgowy

  • Edyta Kiełczykowska

Z-ca głównego księgowego

  • Barbara Olejnik

Samodzielne stanowisko ds. kadr i spraw socjalnych

  • Anna Dragićević

 

Kierownicy działów

Dział księgowości

  • Katarzyna Miller

Dział Planowania i analiz

  • Agnieszka Dołowy

Dział płac i ubezpieczeń społecznych

  • Jolanta Grzegorzewska

Dział rozliczeń podatku VAT i windykacji

  • Daniel Kalinowski

Dział organizacyjno-informatyczny

  • Łukasz Kądzielski

Zespół inspektora ochrony danych osobowych

  • Joanna Saj – Żukowska

 

 

Schemat organizacji biura