Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo księgowej placówek oświatowych działających na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

Szczegółowy zakres obowiązków Biura określa statut Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m. st. Warszawy (Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 roku).

 1. Misją Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy (zwanego dalej Biurem) jest zapewnienie zgodnego z prawem, efektywnego, oszczędnego i terminowego wykonywania zadań powierzonych do realizacji przez Radę m.st. Warszawy, określonych w szczególności w Statucie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy, dotyczących obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
   
 2. Misję realizowaną przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy, wyraża się poprzez: 
 • Dostarczanie najwyższej jakości usług publicznych;

 • Celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi środkami, tak aby maksymalizować wartość dodaną;
 • Doskonalenie pracy i rozwoju Biura. 
 1. W kontekście realizowanej misji, Biuro przyjmuje cele zorientowane wokół czterech obszarów obejmujących: racjonalne finanse, satysfakcję klienta, rozwój kadry i doskonalenie procesów wewnętrznych, definiując w ten sposób powinność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Targówek m.st. Warszawy oraz zapewniając w rezultacie
 • Wydatkowanie powierzonych środków w sposób celowy i efektywny;
 • Zadowolenie klientów zewnętrznych i wewnętrznych Biura;
 • Funkcjonowanie zmotywowanego i kompetentnego zespołu pracowników Biura
 • Funkcjonowanie efektywnych i skutecznych procesów wewnętrznych w Biurze.