Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa zwana dalej MPKZP działająca przy Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Targówek m. st. Warszawy została powołana 9 grudnia 2013 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1992 r. w sprawie Pracowniczych Kas Zapomogowo – Pożyczkowych oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych w zakładach pracy oraz Porozumienia nr MPKZP/2013/01 między Pracodawcami, DBFO - Targówek m.st. Warszawy a MPZP.


Siedzibą MPKZP jest siedziba DBFO – Targówek m.st. Warszawy, ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa.


Celem MPKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek i innych świadczeń na zasadach określonych w Regulaminie MPKZP.

 

Rachunek Bankowy MPKZP

26 1030 1508 0000 0008 1724 7008

W "Plikach do pobrania" poniżej znajdują się wszystkie istotne dokumenty: Statut MPKZP oraz Regulamin MPKZP. 

Wszystkie klauzule informacyjne dotyczące zbierania, przechowywania i administrowania danymi osobowymi znajdują się pod tym linkiem.